Industriële Filters van Prismafilter Filterinstallaties
Terug naar het overzicht

Fijnstof filterinstallaties voor de industrie

Prismafilter levert fijnstof filterinstallaties voor de industrie. Van laswerkplaatsen tot en met de zware staalindustrie en de kolengestookte centrales. Prismafilter heeft voor al deze fijnstof producerende industrieën fijnstof filterinstallaties.


Waarom fijnstof afvangen

Fijnstof is een vorm van luchtverontreiniging veroorzaakt door stofdeeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer.  Gewone luchtfilters zijn bij industriële productieprocessen niet in staat om deze deeltjes uit de uitgaande lucht te filteren. Omdat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid, is het belangrijk en verplicht om deze deeltjes met een geschikte fijnstof filterinstallatie uit de uitgaande luchtstroom te filteren.

Het ontstaan van fijnstof

Fijnstof ontstaat tijdens productieprocessen in industrieën zoals mengvoeder-, metaal-, vee- of chemiebedrijven. Tijdens verbranding, malen, overslag, storten of verdamping komen er minuscule deeltjes vrij die men fijnstof noemt. Fijnstof kan soms ook ontstaan door natuurlijke oorzaken, zoals bij een schurende wind of verdamping van water.
Fijnstof kan worden ingedeeld in drie groepen:

  • PM10 – deeltjes kleiner dan 10 micrometer.
  • PM2,5 – deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer;
  • PM0,1 – deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra-fijnstof).

Prismafilter fijnstof filterinstallaties

Prismafilter levert fijnstof filterinstallaties die de uitstoot van fijnstof flink beperken. Onze fijnstoffilter stoot niet meer dan 1mg /Nm3 uit, en wordt gereinigd door middel van perslucht op basis van pulse-jet techniek. Prismafilter levert fijnstof filterinstallaties volgens uw specificaties en wensen. Onze eigen geprogrammeerde regeltechniek kan worden voorzien van
van data-logging, waardoor de gegevens van de uitstoot automatisch worden gemonitord. Indien nodig staan we met onze 24/7 service voor u klaar om ondersteuning voor uw fijnstof filterinstallatie te bieden.

Meer weten over fijnstof filterinstallaties voor de industrie

Neem voor meer informatie over fijnstof filterinstallaties voor de industrie contact op met onze medewerkers. Bekijk ook onze oplossingen voor lasdampafzuiging, pulse-jet filterinstallaties, silofilters en mobiele filterinstallaties.

Meer weten? Neem contact met ons op Neem contact op
Terug naar het overzicht