Agrarische luchtwassers Klimaatconditionering
Terug naar het overzicht

Nevelkoeling

Een goed stalklimaat is belangrijk voor de gezondheid van uw vee. Naast de luchtkwaliteit die u kunt verbeteren met onze luchtwassers, is ook de temperatuur in de stal van invloed op het welzijn van uw dieren. Wanneer de temperatuur in een stal te hoog oploopt, kan dit hittestress veroorzaken. Dit heeft een negatieve invloed op de gezondheid en productiviteit van de dieren. Tijdens warme dagen kan een temperatuurverlaging van 4 tot 5 °C grote problemen voorkomen. Nevelkoeling is een zeer geschikte methode om de temperatuur in uw stallen te verlagen.


Wat is nevelkoeling?

Nevelkoeling is een relatief goedkope oplossing om de temperatuur in uw stal te verlagen. Deze methode werkt op het principe van waterverdamping. Wanneer water wordt verdampt, verhoogt dit de luchtvochtigheid en wordt de verdampingsenergie onttrokken aan de lucht, waarbij de temperatuur daalt. Dit heet adiabatische koeling. Als de vochtige, gekoelde lucht wordt toegevoegd aan de gebruiksruimte, spreekt men van directe adiabatische koeling. Doordat op warme dagen de luchtvochtigheid meestal laag is (circa 50%) mag een hoeveelheid vocht worden toegevoegd aan de inlaatlucht of ruimte. Hierdoor daalt de temperatuur.

Hoge druk nevelkoeling

De verneveling vindt plaats onder hoge druk (70 bar), waardoor een fijne nevel ontstaat welke goed door de omgevingslucht wordt opgenomen.

Nevelkoeling voor pluimvee-, melkvee- en varkensstallen

Nevelkoeling kan in verschillende stallen worden toegepast. Onder andere voor varkensstallen en stallen voor pluimvee en melkvee is nevelkoeling een geschikte methode om de temperatuur in uw stal te verlagen.

Andere koelmethoden

Indien ervoor gezorgd wordt dat de luchtvochtigheid in de stal niet te hoog kan oplopen is koeling door middel van waterverneveling een relatief goedkope oplossing. Naast nevelkoeling is er ook een andere manier om de temperatuur in de stal te verlagen, namelijk PadCooling.

Meer informatie over nevelkoeling

Heeft u nog vragen over nevelkoeling of wilt u meer informatie over onze verschillende systemen om de luchtklimaat in uw stal te verbeteren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze medewerkers adviseren u graag!

Meer weten? Neem contact met ons op Neem contact op
Terug naar het overzicht