Agrarische luchtwassers Klimaatconditionering
Terug naar het overzicht

Energiemanagement

Werk aan het energiemanagement in uw stallen voor rundvee, pluimvee, varkens en knaagdieren. Want het verloren gaan van vrijgekomen energie is zonde! In samenwerking met meerdere bedrijven en verschillende technieken is Prismafilter in staat om de energie zoals warmte en elektrisch zo te managen dat kostendekkend het maximale wordt benut.


Uw luchtwassers als warmtebron

Prismafilter ziet de luchtwasser als warmtebron. Deze kan gekoppeld worden aan warmtevoorzieningen zoals warmtepompen, luchtinlaatverwarming en vloerverwarming. Prismafilter maakt gebruik van de nieuwste technieken voor energiemanagement, zoals de SolarFreezer.

Bestaande energieopwekkers koppelen

Ook bestaande energieopwekkers zoals zonnepanelen zijn voor ons te koppelen aan uw energiemanagement. Schijnt de zon maximaal en heeft u deze energie over? Met energiemanagement kunnen wij deze ook opslaan.

Meer informatie over energiemanagement

Wilt u mee weten over energiemanagement? Neem dan contact op met onze medewerkers. Bekijk ook de SolarFreezer, PadCooling en WarmteTerugWinning.

Meer weten? Neem contact met ons op Neem contact op
Terug naar het overzicht