Agrarische luchtwassers Service en onderhoud agrarische luchtwassers
Terug naar het overzicht

Datalogging systemen

Alle geleverde luchtwassers van Prismafilter zijn na 1 januari 2013 voorzien van datalogging systemen. Prismafilter heeft eigen ontwikkelde meet- en regelapparatuur, uitgevoerd met de verplichte datalogging via SD kaart of internet. Het is dus mogelijk om via Cloud bij uw wasser in te loggen. Het Activiteitenbesluit Milieubeheer die stelt dat alle nieuwe, maar ook reeds geïnstalleerde luchtwassers op 1 januari 2016 voorzien moeten zijn van elektronische monitoring.


Met de invoering van datalogging worden rendementsmetingen van circa €2.000,- overbodig. Het datalogging systeem van Prismafilter is universeel en kan worden gebruikt voor alle merken luchtwassers. Vraag bij ons na wat de mogelijkheden zijn voor u als u nog geen datalogging systeem op uw bestaande luchtwasser heeft. Lees voor meer info onderstaand artikel van het Ministerie EL&I.

Verplichte monitoring van luchtwassers

Op 1 januari 2013 treedt het gewijzigde Activiteitenbesluit in werking. Met dit besluit worden diverse agrarische besluiten onder het Activiteitenbesluit gebracht. In het Activiteitenbesluit is o.a. de verplichting opgenomen om de werking van de luchtwassers vanaf 1 januari 2013 elektrisch te monitoren. Dit betekent dat alle nieuwe wassers die gebouwd worden, moeten zijn uitgerust met een dataregistratiesysteem. Veehouders moeten op grond van de vastgelegde gegevens kunnen aantonen, dat zij hun luchtwassers volgens de eisen in de milieuvergunning hebben ingezet en dat hun systeem naar behoren functioneert. Hierdoor zal de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van luchtwassers aanzienlijk verbeterd worden. Dat schrijft staatsecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op 11 oktober 2012 in een brief aan de Tweede Kamer. Reden voor de verplichting is dat uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van nalevings- en handhavingstekorten bij luchtwassers.

Nieuwe luchtwassers

Nieuwe luchtwassers moeten zijn voorzien van een elektronische monitoringssysteem. Deze moet bestaan uit een pH-sensor, een geleidbaarheidssensor, een elektriciteitsmeter, een drukverschilmeter en een meter voor het spuiwaterdebiet. Luchtwassers zijn meestal al uitgerust met een pH-sensor en een spuiwaterdebietmeter. De gebruikte besturingssoftware moet geschikt zijn voor automatische dataopslag.

Bestaande luchtwassers

Voor een bestaande luchtwassers die is geïnstalleerd voor 1 januari 2013 en die niet is voorzien van een elektronisch monitoringsysteem geldt een overgangstermijn van drie jaar. Tijdens deze overgangstermijn moeten ten minste eenmaal per week de volgende gegevens worden geregistreerd:

  • de zuurgraad van het waswater;
  • de meterstand van de urenteller van de waswaterpomp;
  • de meterstand van de watermeter van de spuiwaterproductie in kubieke meters.

Deze gegevens moeten minimaal drie jaar in de inrichting worden bewaard. Daarnaast moet voor 1 juli 2014 een meting naar de emissiereductie van ammoniak worden uitgevoerd. Indien uit de meting blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen voor emissiereductie van ammoniak, dan moeten maatregelen worden getroffen om daar alsnog aan te voldoen. Vervolgens moet er binnen een jaar na het uitvoeren van de meting een herhalingsmeting worden uitgevoerd.

Wat betekent de monitoring van de luchtwassers in de praktijk?

In de luchtwassers die op dit moment worden geïnstalleerd is de datalogging al ingebouwd. Het geschikt maken van de oudere systemen is sterk afhankelijk van de installatie zelf en de ouderdom ervan. Met een dataregistratiesysteem via internet kunnen veehouders en leveranciers van de luchtwassers de gegevens op afstand uitlezen.

Meer weten? Neem contact met ons op Neem contact op
Terug naar het overzicht