Biologische luchtwasser BWL 2006.02.V2 voor pluimveehouderij
Terug naar het overzicht

Biologische luchtwasser BWL 2006.02.V2 voor pluimveehouderij

De biologische luchtwasser BWL 2006.02.V2 verbetert het stalklimaat en de luchtkwaliteit in pluimveehouderijen. Een biologische luchtwasser reduceert ammoniakuitstoot tot wel 70%. Doordat de uitstoot ruim onder de wettelijke grenzen daalt kunnen pluimveehouderijen op een gezonde manier meer pluimvee gaan houden. De BWL 2006.02.V2 is geschikt voor opfokhennen en –hanen van legrassen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok, (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, vleeskuikens, ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok (tot 6 weken en van 6 tot 30 weken), ouderdieren van vleeskalkoenen, vleeskalkoenen, ouderdieren van vleeseenden en vleeseenden.


Prismafilter biologische luchtwassers

Prismafilter is gespecialiseerd in luchtwassers, luchtfilters, biofilters en toebehoren voor de agrarische en industriële sector en levert onder andere biologische luchtwassers aan pluimveehouderijen. De biologische luchtwassers zijn verkrijgbaar in bouwkundige uitvoering of module uitvoering.

Hoe werkt een biologische luchtwasser

Tijdens het filteren van de uitgaande stallucht, bevloeid een circulatiepomp het biologische filterpakket continue met proceswater. Tijdens de bevloeiing mengen de bacteriën zich met de stallucht en het water. De bacteriën op het filterpakket zetten het ammoniak om in nitraat en nitriet. Het proceswater wordt iedere cyclus gezuiverd door het waterzuiveringssysteem. Wanneer het water niet langer voldoende gereinigd kan worden is het afvalwater bruikbaar als meststof voor op het land. De biologische luchtwasser pompt schoon water in haar systeem en het proces herhaalt zich weer.

Energie efficiënt en hoog rendement

Doordat het elektriciteitsverbruik van de circulatiepomp en ventilator precies is afgestemd op de capaciteiten die benodigd zijn om de biologische luchtwasser optimaal te laten functioneren, verspilt u geen energie. U bespaart energiekosten en behaalt een hoog rendement met minder energie.

Combinaties met energiemanagement systemen

De warmte uit pluimveehouderijen is bruikbaar voor energiemanagementsystemen. Door de warmte van de pluimveestal in te zetten voor warmtepompen, luchtinlaatverwarming en vloerverwarming is het mogelijk op energiekosten te besparen. Daarbij is het mogelijk warmte energie uit uw stal of zonnepanelen op te slaan voor later met de SolarFreezer.

Uitstoot administratie op orde

De overheid controleert de uitstoot van pluimveehouderijen. De luchtwassers van Prismafilter zijn daarom voorzien van dataregistratie. Prismafilter houdt de regelgeving en activiteitenbesluiten nauwlettend in de gaten zodat onze systemen up-to-date blijven.

Meer informatie over biologische luchtwasser BWL 2006.02.V2 pluimveehouderijen

Neem voor meer informatie over biologische luchtwassers type BWL 2006.02.V2 voor de pluimveehouderij contact op met onze medewerkers.

Meer weten? Neem contact met ons op Neem contact op
Terug naar het overzicht