Biologische luchtwasser BWL 2006.02.V6 voor kalverhouderij
Terug naar het overzicht

Biologische luchtwasser BWL 2006.02.V6 voor kalverhouderij

Biologische luchtwassers van het type BWL 2006.02.V6 verbeteren het stalklimaat en de luchtkwaliteit in kalverhouderijen. Een biologische luchtwasser vermindert de ammoniakuitstoot tot wel 70%. Doordat de uitstoot ruim onder de wettelijke grenzen daalt kunnen boerenbedrijven op een gezonde manier meer kalveren gaan houden. Biologische luchtwassers van het type BWL 2006.02.V6 zijn geschikt voor boerenbedrijven met vleeskalveren.


Prismafilter, specialist in biologische luchtwassers

Prismafilter is gespecialiseerd in luchtwassers, luchtfilters, biofilters en toebehoren voor de agrarische en industriële sector en levert dit type biologische luchtwasser aan boerenbedrijven met kalveren. De biologische luchtwassers van Prismafilter zijn verkrijgbaar in bouwkundige uitvoering of module uitvoering.

De werking van een biologische luchtwasser

Tijdens het filteren van de uitgaande stallucht, bevloeid een circulatiepomp het biologische filterpakket continue met proceswater. Tijdens de bevloeiing mengen de bacteriën zich met de stallucht en het water. De bacteriën op het filterpakket zetten de ammoniak om in nitraat en nitriet. Het proceswater wordt iedere cyclus gezuiverd door het waterzuiveringssysteem. Wanneer het water niet langer voldoende gereinigd kan worden is het afvalwater bruikbaar als meststof voor op het land. De biologische luchtwasser pompt schoon water in haar systeem en het proces herhaalt zich weer.

Hoog rendement laag energieverbruik

Doordat het elektriciteitsverbruik van de circulatiepomp en ventilator precies is afgestemd op de capaciteiten die benodigd is om de biologische luchtwasser optimaal te laten functioneren, verspilt u geen energie. U bespaart op energiekosten en behaalt een hoog rendement met minder energie.

Combinaties met energiemanagement systemen

De warmte uit een kalverstal is bruikbaar voor energiemanagementsystemen. Door de warmte van de stal in te zetten voor warmtepompen, luchtinlaatverwarming en vloerverwarming is het mogelijk op energiekosten te besparen. Daarbij is het mogelijk warmte energie uit uw stal of zonnepanelen op te slaan voor later gebruik met de SolarFreezer.

Uitstoot administratie op orde met dataregistratie

De overheid controleert de uitstoot van kalverhouderijen. De luchtwassers van Prismafilter zijn daarom voorzien van dataregistratie. Prismafilter houdt de regelgeving en activiteitenbesluiten nauwlettend in de gaten zodat onze systemen up-to-date blijven.

Meer informatie over biologische luchtwasser BWL 2006.02.V6 kalverhouderijen

Neem voor meer informatie over biologische luchtwassers type BWL 2006.02.V6 voor de kalverhouderij contact op met onze medewerkers.

Meer weten? Neem contact met ons op Neem contact op
Terug naar het overzicht