Prismafilter agra
 • Prismafilter agra
 • Prismafilter agra
 • Prismafilter agra
Version: Nederlands - English - Deutsch
  Prismafilter agra

  Ten behoeve van de moderne pluimveehouderij wil Prismafilter Agra graag het product TerraSea onder uw aandacht brengen. TerraSea is een totaalconcept waarbij meerdere innovatieve systemen gecombineerd worden.

  Het TerraSea concept is ontworpen om zoveel mogelijk invloed uit te kunnen oefenen op de productieomstandigheden van de dieren. De wisselvalligheid van het buitenklimaat wordt zoveel mogelijk geneutraliseerd en er komt enkel geconditioneerde lucht de stal binnen. Dit systeem maakt gebruik van aardwarmte voor koeling en verwarming (zie GeoBalance), van vloerwarmte om de binnenkomende lucht op temperatuur te brengen en uitgaande warme stallucht om de verwarmingssytemen op te warmen (zie WarmteTerugWinning) .

  TerraSea wordt, gebaseerd op haar constante en optimaal beheersbare stalklimaat en enorme energiebesparingen, gezien als dé innovatie op pluimveegebied!

  Folder TerraSea.pdf