Chemische luchtwasser BWL 2007.01.V4 varkenshouderij
Terug naar het overzicht

Chemische luchtwasser BWL 2007.01.V4 varkenshouderij

Chemische luchtwassers van het type BWL 2007.01.V4 verbeteren het stalklimaat en de luchtkwaliteit in varkenshouderijen. Een chemische luchtwasser van Prismafilter reduceert ammoniak tot wel 85%, geur tot 75% en fijnstof tot 80%. Doordat de gas- en stofuitstoot tot onder de wettelijke grenzen dalen kunnen varkenshouderijen op gezonde wijze meer varkens houden.


Chemische luchtwassers van het type BWL 2007.01.V4 zijn geschikt voor varkenshouderijen met:

  • Kraamzeugen;
  • gespeende biggen;
  • guste en dragende zeugen;
  • dekberen;
  • en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen).

Prismafilter is gespecialiseerd in biofilters, luchtwassers, luchtfilters en toebehoren voor de agrarische en industriële sector. De chemische luchtwassers van Prismafilter zijn verkrijgbaar in bouwkundige uitvoering of module uitvoering.

De werking van een chemische luchtwasser

Een chemische luchtwasser filtert de uitgaande stallucht, waarbij ammoniak en fijnstof in het filterpakket worden afgevangen. Het filterpakket in de chemische luchtwassers heeft een groot aanstroomoppervlak en daardoor een lage luchtweerstand. Tijdens het filteren van de uitgaande stallucht wordt het filterpakket door een circulatiepomp bevloeid met proceswater uit de luchtwasser. Tijdens de bevloeiing wordt zwavelzuur gemengd met het proceswater. Zodra de ammoniak in contact komt met het proceswater, bindt het zich aan het zwavelzuur. Doordat het elektriciteitsverbruik van de pomp precies is afgestemd op de capaciteit die benodigd is om de luchtwasser optimaal te laten functioneren, wordt er geen energie verspild. Dat betekent voor de varkenshouder een besparing op energiekosten en een hoog rendement met zo min mogelijk energie. Bekijk voor meer informatie ook de gedetailleerde beschrijving van de chemische luchtwasser BWL 2007.01.V4.

Combinaties met energiemanagement systemen

De warmte uit varkensstallen is bruikbaar voor energiemanagementsystemen. Door de warmte in te zetten voor warmtepompen, luchtinlaatverwarming en vloerverwarming is het mogelijk op energiekosten te besparen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen of de SolarFreezer.

Uitstoot administratie op orde

De overheid controleert de uitstoot van varkenshouderijen. De luchtwassers van Prismafilter zijn daarom voorzien van dataregistratie. Prismafilter houdt de regelgeving en activiteitenbesluiten continue in de gaten zodat onze systemen up-to-date blijven.

Meer informatie over chemische luchtwasser BWL 2007.01.V4 voor varkens

Neem, voor meer informatie over chemische luchtwassers type BWL 2007.01.V4 voor varkens, contact op met onze medewerkers.

Meer weten? Neem contact met ons op Neem contact op
Terug naar het overzicht